Aruf
Sem vložte podnadpis


Aruf zůstal v naší chovatelské stanici a doufáme, že z něj vyroste krásný a šikovný Spinon.

16 týdnů

Dvanáct týdnů

Deset týdnů

Sedm týdnů 

Pátý týden.

Čtyři týdny.